Map
8 HaHashmal St., Tel Aviv, Israel
Things to Do
Kisim