Map
44 Lane 280, Guang Fu Nan Rd., Taipei, Taiwan
Restaurant
Lao Kan Pai