Map
70 Prince St., New York, NY 10012, United States
Restaurant
Savoy