Map
1116-6 Shuzenji, Shuzenji, Japan
Price
3105
website
Hotel
Yagyu-no-sho