Map
15A Krasnaplotskaya, Sochi, Russia
Restaurant
Amshenski Dvor