Map
15A Krasnaplotskaya, Sochi, Russia
Price
25
Restaurant
Amshenski Dvor