Map
Kahala Phata, Sam Rd., Jaisalmer, Rajasthan 345001, India
Hotel
Suryagarh