Map
10 Sparkassen Strasse, Munich 80331, Germany
Hotel
Hotel Platzl