Map
29 Bedford St., New York, NY, United States
Restaurant
Yumcha