Map
Adjoining Aga Khan Palace, 88/4, Pune-Nagar Rd., Pune, Maharashtra 411006, India
Hotel
Hyatt Pune