Map
Jiang Nan Da Dao (north part), North of Zhua Jiang Bridge, Guangzhou, China
Price
0

To get to this "wedding dress street," head south from Haizhu Circle on Jiangnan Road.

Close
Things to Do
Jiangnan Street of Wedding Dresses

To get to this "wedding dress street," head south from Haizhu Circle on Jiangnan Road.