Map
Shamian Island, Guangzhou 510133, China
Hotel
White Swan Hotel, Guangzhou