Map
Shamian Island, Guangzhou 510133, China
Price
230
website
Close
Hotel
White Swan Hotel, Guangzhou