Map
Jamal Abdul Nasir St., Al Buhaira, Dubai, United Arab Emirates
Close
Restaurant
Kalha Restaurant