Map
Jama Masjid, Gali Kababian, Old Delhi 110006, India
Restaurant
Karim’s