Map
149 N. Hanover St., Carlisle, PA 17013, United States
Restaurant
Empire Restaurant & Bar