Map
New Market, No. F-58–60, Calcutta, India

A Tibetan antiquarian shop.

Things to Do
Chamba Lamba

A Tibetan antiquarian shop.