Map
Jing Guang Centre, Hujialou, Beijiing 100020, China
Hotel
Rosewood Beijing