Map
24 Xiaoshiqiao Jiugulou St., Beijing, 100009, China

The charming hotel is located in a small hutong near the Jiugulou subway stop.

Close

Hotel

Bamboo Garden Hotel

The charming hotel is located in a small hutong near the Jiugulou subway stop.