Taipei

La Petite Cuisine

115

45 Shuang Cheng St.,
Taipei,

Taiwan,