Newton Square

Teikoku

140

5492 W. Chester Pike,
Newton Square,
PA,
United States,
19073.

Family-style Thai-Japanese