Map
Shamian Island, Guangzhou, 510133, China
Close

Hotel

White Swan Hotel, Guangzhou