Dubai

Kalha Restaurant

(Now Closed)

0

Jamal Abdul Nasir St., Al Buhaira,
Dubai,

United Arab Emirates,