Map
Jing Guang Centre, Hujialou, Beijiing, 100020, China
Close

Hotel

Rosewood Beijing